BAR´S

Bar’s er verdensledende når det gjelder produkter for kjølesystem. I USA leverer GM, Ford og Chrysler sine biler med Bar’s tilsatt i kjølesystemet for å forebygge lekkasje og rustangrep. Dette er produkter som er enkle og effektive å bruke.