Avfetting microemulsjoner

Turtle Wax Pro tilbyr 2 typer microemulsjoner. En mikroemulsjon er en blanding av løsmiddel og alkalisk avfetting, hvor den alkaliske delen utgjør den største delen. Fordelen er at disse fungerer både på tørre og våte overflater.