Åpenhetsloven

Du er her: Hjem / Åpenhetsloven

Auto Care AS er en del av SEAB Gruppen, som eies av Söderbergföretagen. Vi er distributør av bilpleieprodukter, og holder også på med salg og service av bilvaskemaskiner. Samt leverer kjemi til bilvaskmaskiner og selvvaskanlegg. Markedet vi opererer i er innen rengjøringsmidler / bilpleie og bilvask.

 Vår virksomhet er organisert på følgende måte;

Arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er fra tidligere forankret i våre etiske retningslinjer og nå også gjennom aktomhetsvurderinger vi gjør av våre leverandører i forbindelse med åpenhetsloven.

Ansvar

Åpenhetsloven ble innført i Norge 1.juli 2022 og pålegger større bedrifter å gjennomføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger i verdikjeden.

 • Daglig leder har det overordnede ansvar for loven og rapporterer til styret.
 • Produktsjefen er ansvarlig for oppfølging og vurdering av våre leverandører.
 • Kontorsjef (HMS ansvarlig) har ansvar for innrapportering og generell oppfølging av arbeidet med åpenhetsloven.

 

Vi behandlet åpenhetsloven som en egen sak på styremøte som ble avholdt 28.03.2023.

Vi ønsker at Auto Care sine kunder skal være trygge på at varene de kjøper fra oss kommer fra verdikjeder som ivaretar menneske- og arbeidstakers rettigheter. Samt at miljø og dyrevelferd blir ivaretatt under produksjon og tilvirkning. Vi har derfor fokus på at alle våre leverandører leverer produkter som er trygge og lovlige.

Leverandører

Auto Care AS har ca.50 leverandører.

Våre varer produseres hovedsakelig i Norge, Sverige, Finland, UK, Tyskland, Spania, Nederland, Belgia, Kina, Canada og USA.

Om det avdekkes avvik, vil tiltak bli gjort- og ser man eventuelle behov for bedre risikohåndtering vil det settes i gang oppfølging av dette.

Redegjørelse

Her er en redegjørelse for Auto Care AS sitt arbeid med åpenhetsloven og bruk av aktomhetsvurderinger. Her har vi tatt utgangspunkt i OECD’ s 6 stegs modell:

1. FORANKRE

 • Auto Care AS omfattes av åpenhetsloven og skal derfor gjennomføre aktomhetsvurderinger.
 • Både bærekraft, etikk og menneskerettigheter er forankret i AC sine overordnede policyer.
 • Arbeidet med åpenhetsloven er også forankret i styret.

2. KARTLEGGE OG VURDERE

 • Man er kjent med at det er dårligere arbeidsforhold i u-land, sammenlignet med land som Norge og ellers i Europa.
 • Derfor må man først finne ut hvor sannsynligheten for risiko for brudd på rettighetene er størst.
 • Vi vil prioritere å kartlegge nærmere der vi anser risikoen for å være høyest.

 F.eks. hos leverandør i Kina /Østen.

 • Vi har på generelt grunnlag vurdert risikoen hos de norske leverandørene som lav. Og har derfor ikke prioritert videre tiltak ennå.
 • Hos våre leverandører fra Europa og USA/Canada anser vi også risikoen for svært liten.
 • Da disse allerede følger strenge retningslinjer og regelverk for produksjon og tilvirkning. Og man har lenge hatt søkelys på gode arbeidsforhold og rettigheter.

3. FOREBYGGE

Gjennom dialog og samarbeid med våre leverandører kan vi ha oversikt på hvordan de jobber, og hvilke forhold det er der varene produseres.

4. OVERVÅKE

 • Ved jevnlig vurderinger, tiltak og oppfølging
 • Rapportere eventuelle avvik
 • Ved i iverksetting av eventuelle tiltak, følge opp og overvåkes at tiltakene har ønsket effekt.

5. KOMMUNISERE

I henhold til åpenhetsloven har forbrukere og andre interessenter krav på å vite hvordan vi håndterer negative konsekvenser som eventuelt blir avdekket ved utførelse av aktomhetsvurderinger.

Henvendelser og spørsmål kan sendes til e-post adresseinfo@autocare.no   v/produktsjef Thomas Melby.

Auto Care AS vil årlig offentliggjøre en redegjørelse / rapport på vår hjemmeside, om vårt videre arbeid med Åpenhetsloven.

6. RETTE OPP

At det oppstår skader på mennesker, dyr og miljø vil dessverre kunne skje. Og her må vi med vår innflytelse sørge for at de som er ansvarlige retter opp i dette.

Det vil være vanskelig å fange opp alle brudd og avvik hele veien i verdikjeden, så derfor er det viktig at man kontinuerlig fortsetter arbeidet.

Pr d.d. har Auto Care AS ikke avdekket utfordringer eller brudd på rettigheter, eller noen avvik i verdikjeden.