Finilec 500 ml

- reservehjul på boks. Finilec Dekk Tett reparerer dekket «på minuttet» uten slit og skitne hender.

Finilec Dekk Tett er spesielt egnet for slangeløse dekk. Den pumper opp og reparerer dekket til bilen, tilhengeren og campingvognen. Finilec Dekk Tett reparerer dekket «på minuttet» uten slit og skitne hender .

Bruksanvisning:

  1. Hvis mulig, fjern det som forårsaket punkteringen og slipp ut all luft av dekket
  2. Rist boksen godt før bruk. Skru slangen godt fast på dekkventilen, hold boksen rett opp.
  3. Fjern beskyttelsesplaten og trykk ned knappen og fyll på hele boksens innhold.
  4. Kjør straks 5 til 10 km. med maks hastighet på 60 km slik at produktet fordeles jevt i dekket. Kontroller snarest mulig lufttrykket og etterfyll hvis behov.

Vær oppmerksom på:

  • Av sikkerhetsmessige årskaer anbefales det snarest å kontrollere/reparere dekket hos fagmann, samt erstatte produktets brannfarlige drivgass med luft.
  • Fililec oppbevares i bilens bagasjerom.
  • Eventuelt søl på dekk/felger bør vaskes bort umiddelbart.
  • Er boksen med Fililec eldre enn 5 år, bør den erstattes med en ny for å oppnå maksimalt trykk. Se produksjonsdato i bunnen av boksen.
  • Oppbevares utilgjengelig for barn

Art.nr 376
Innhold: 500 ml

FacebookTwitterE-mailAUTO CARE AS

Lindebergvegen 12
2016 Frogner
Telefon: 63 86 82 00
E-post: info@autocare.no

Utviklet av Imaker as